O projekcie

"ZNÓW AKTYWNI - program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych MOPS w Zabłudowie"

Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Ciuchniecki

Data wytworzenia: 2017-04-20

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Modyfikujący: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2017-04-27

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2017-04-27