Terminy realizacji świadczeń MOPS

 

L.p.

Rodzaj świadczenia

Termin realizacji na podstawie  decyzji

Data realizacja przelewu

Pomoc społeczna

1.      

Zasiłek stały

Do 20 dnia każdego miesiąca

Do 20 dnia każdego miesiąca

2.      

Zasiłek okresowy

Do 20 dnia każdego miesiąca

Do 20 dnia każdego miesiąca

3.      

Zasiłek celowy

Do 20 dnia każdego miesiąca

Do 20 dnia każdego miesiąca

4.      

Zasiłek celowy specjalny

Do 20 dnia każdego miesiąca

Do 20 dnia każdego miesiąca

Świadczenia rodzinne

5.      

Zasiłek rodzinny  oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Do 30 dnia każdego miesiąca

15 dnia każdego miesiąca

6.      

Świadczenie rodzicielskie

Do 30 dnia każdego miesiąca

15 dnia każdego miesiąca

7.      

Świadczenie pielęgnacyjne

Do 30 dnia każdego miesiąca

15 dnia każdego miesiąca

8.      

Zasiłek pielęgnacyjny

Do 30 dnia każdego miesiąca

15 dnia każdego miesiąca

9.      

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Do 30 dnia każdego miesiąca

15 dnia każdego miesiąca

10.   

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Do 30 dnia każdego miesiąca

15 dnia każdego miesiąca

Fundusz alimentacyjny

11.   

Świadczenie alimentacyjne

Do 20 dnia każdego miesiąca

Do 20 dnia każdego miesiąca

Dodatki mieszkaniowe

12.   

Dodatek mieszkaniowy

Do 10 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia

Do 10 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia

13.   

Dodatek energetyczny

Do 10 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia

Do 10 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia

Świadczenia wychowawcze

14.   

Świadczenie wychowawcze

Do 30 dnia każdego miesiąca

25 dnia każdego miesiąca

 

Jeżeli pierwszy dzień wypłaty świadczeń wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty świadczenia ulega przesunięciu i następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym bezpośrednio przed dniem wolnym od pracy.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Data wytworzenia: 2019-06-28

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Modyfikujący: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2019-06-28

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2019-06-28