Struktura organizacyjna

Burmistrz Zabłudowa

Kierownik MOPS

Stanowisko ds. finansowo księgowych

- Główny Księgowy

Stanowisko ds. organizacyjnych

- Usługi opiekuńcze

- Dodatki mieszkaniowe

- Dodatek energetyczny

- Prace społecznie użyteczne

- Planowanie, analiza, sprawozdawczość

Sekcja świadczeń pomocy społecznej

- Specjaliści pracy socjalnej

- Asystent rodziny

- Lokalny Zespół Interdyscyplinarny

Sekcja ds. świadczeń rodzinnych

- Świadczenia rodzinne

- Archiwum

Sekcja ds. funduszu alimentacyjnego

- Fundusz alimentacyjny

- Karta Dużej Rodziny

- Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla ucznia

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2017-04-10

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2017-04-10