Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (PCPR)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że od września 2019 roku zorganizowana zostanie kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Celem programu jest objęcie jego uczestników oddziaływaniami edukacyjnymi i korekcyjnymi, które pozwolą na zmianę dotychczasowych zachowań typu przemocowego, poprzez rozwijanie umiejętności kontroli własnych zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowania postawy szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych.

Program adresowany jest do osób skazanych, które prawomocnym wyrokiem zobowiązano do udziału w programie, sprawców przemocy z rodzin objętych procedurą "Niebieskiej Karty", osób zgłoszonych przez Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przez instytucje działające na terenie powiatu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Słonimska 15/1, pok. nr 2

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 do 15:30

kontakt telefoniczny: 85 732 17 72 w. 4

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Data wytworzenia: 2019-06-14

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Modyfikujący: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2019-06-14

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2019-06-14