Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku

Towarzystwo Amicus informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, działające jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, powierzyło nam prowadzenie w latach 2019-2021:

Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku

Ośrodek zapewnia ofiarom i świadkom przestępstw oraz członkom ich rodzin nieodpłatnie:

1. Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,

2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,

3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,

4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyobów medycznych,

5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,

6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,

11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,

12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

W związku z powyższym chcielibyśmy nawiązać współpracę instytucjonalną, aby trafniej i szybciej dotrzeć do potencjalnych beneficjentów Funduszu.

 

Najczęstsze przestępstwa:

- uszkodzenia ciała, bójka, pobicie, przemoc fizyczna i psychiczna w domu i w pracy;

- brak alimentacji;

- wpadki komunikacyjne;

- poświadczenie nieprawdy, fałszerstwo, oszustwo, lichwa;

- kradzież, rozbój, wymuszenie rozbójnicze;

- zgwałcenie, zmuszanie do określonego zachowania.

 

Głównym celem ośrodka jest pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz złagodzenie skutków przestępstwa. Każda sprawa jest oceniana indywidualnie.

Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi w czasie pracy z Waszymi podopiecznymi, w czasie pracy w terenie, na osoby, którym moglibyśmy wspólnie pomóc. Jesteśmy do dyspozycji: całodobowy telefon do pracownika pierwszego kontaktu: +48 697 697 205.

 

Adres Ośrodka: 15-889 Białystok, ul. Brukowa 28/8

godziny przyjęć: poniedziałek - 13:00-20:00, wtorek-piątek - 8:00-15:00, sobota - 9:00 - 13:00

e-mail: pomagamy@ta.org.pl

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Data wytworzenia: 2019-10-07

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Modyfikujący: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2019-10-07

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2019-10-07