Pracownicy

Kierownik MOPS 

pokój nr 26 - I piętro - tel. 85 663 06 44

Piotr Torbicz

 

Księgowość

pokój nr 25 - I piętro 

Beata Katarzyna Baniel - Główny Księgowy

 

Świadczenie wychowawcze 500+ / Świadczenia rodzinne / Dodatki mieszkaniowe / Prace społecznie użyteczne / Usługi opiekuńcze / Karta Dużej Rodziny / Fundusz alimentacyjny / Stypendia socjalne / Składki ZUS / Archiwum

pokój nr 20 - I piętro

Iwona Kuklińska - Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Agnieszka Korzeniecka - Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego

Katarzyna Trzeszczkowska - Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego

  

Pomoc społeczna - Pracownicy socjalni

pokój nr 22 - I piętro

Danuta Matysewicz - Specjalista pracy socjalnej

Barbara Pachwicewicz - Specjalista pracy socjalnej

pokój nr 23 - I piętro

Jadwiga Leoniuk - Specjalista pracy socjalnej

Ewa Żukowska - Specjalista pracy socjalnej 

 

Asystent rodziny

pokój nr 22 - I piętro

Anna Małgorzata Wrońska - Asystent rodziny 

 

Lokalny Zespół Interdyscyplinarny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pokój nr 27 - I piętro

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Data wytworzenia: 2017-09-12

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Modyfikujący: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2020-12-11

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2017-04-04