Projekt "W stronę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Projekt "W stronę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPWP 2014-2020

Stypendia szkoleniowe, płatne staże, szanse na znalezienie pracy

Bezpłatne kursy zawodowe

- kurs prawa jazdy kat. B

- kurs elektryka

- operator koparko-ładowarki

- kurs prawa jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C

- spawacz TIG

- spawacz MIF/MAG

- operator obrabiarek CNC

- kurs wizażu

- kurs florysty

- kurs opiekun osób starszej

- magazynier

a także: wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego, coaching, warsztaty rozwoju społeczno osobistego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 

* Kursy zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników/czek projektu.

W razie konieczności rodzaje kursów zostaną zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb uczestników/uczestniczek.

Zapraszamy do zgłaszania się osoby:

- które ukończyły 18 lat

- zamieszkałe na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego

oraz spełniają jeden z poniższych warunków:

- jestem osobą bezrobotną (zakwalifikowana przez PUP do III profilu pomocy)

- jest osobą nieaktywną zawodowo, któa korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub korzysta z PO PŻ lub posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (przynajmniej jedno z wymienionych)

- w przypadku kursu prawo jazdy kat. C - posiadanie prawa jazdy kat. B (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukonczeniem 21 lat)

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

www.polskiestowarzyszenie.pl, biuro@polskiestowarzyszenie.pl

ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok

tel. 85 652 61 07, kom. 790 140 844

(biuro czynne w godzinach 8:00 - 16:00)

 

Partner: Ośrodek Szkolenia Kierowców Falcar Henryk Falkowski

www.falcar.pl, biuro@falcar.pl

ul. Dolna 4, 18-100 Łapy

tel. 85 715 44 40

(biuro czynne w godzinach 8:00 - 16:00)

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Data wytworzenia: 2018-03-16

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2018-03-16

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2018-03-16