Od 1 lipca 2020 roku wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 wyłącznie elektronicznie

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 roku przyjmowane są wyłącznie elektronicznie wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 o:

 • Świadczenia „dobry start” (300 plus),
 • Zasiłki rodzinne,
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W wersji papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2020 roku.

Ważne! Osoby, które obecnie pobierają świadczenie 500 plus, nie muszą składać nowych wniosków w 2020 roku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wypłacane jest na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Wraz ze zmianą ustawy o 500 plus od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 r.

WAŻNE!
OSOBY, KTÓRE OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIE 500 PLUS OD 2019 LUB 2020 ROKU, NIE MUSZĄ SKŁADAĆ NOWYCH WNIOSKÓW
W 2020 ROKU.

Kolejne terminy składania wniosków przypadają na 2021 rok:

 • od 1 lutego 2021 r. - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
 • od 1 kwietnia 2021 r. - przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

Powyższe zmiany w programie 500 plus nie dotyczą rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy chcą otrzymać świadczenie 500 plus. W tym przypadku rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Świadczenie 500 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300 plus)

Od 1 sierpnia 2020 r.  (od 1 lipca 2020 r. elektronicznie) do 30 listopada 2020 r. można składać wnioski o świadczenie „DOBRY START” (300 plus) na rok szkolny 2020/2021.

Świadczenie „DOBRY START”  przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

Termin składania wniosków:

 • od 1 lipca do 30 listopada br. – wnioski składane wyłącznie w formie elektronicznej,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada br. – wnioski składane w formie papierowej.

Złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do końca sierpnia gwarantuje wypłatę należnego świadczenia do końca września. Złożenie wniosku po 30 listopada skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania.

Jeżeli w okresie do 30 listopada 2020 r., toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Sposób składania wniosków:

 • drogą elektroniczną: Empatia, bankowość elektroniczna (od 1 lipca br.),
 • pocztą (od 1 sierpnia br.).

 

ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021 (trwający od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2020 za pośrednictwem portalu Emp@tia
 • w formie  papierowej od  1 sierpnia  2020r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku;

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Zachęcamy do elektronicznego złożenia wniosku. Jest to najwygodniejsza forma ubiegania się o przyznanie świadczeń, bez wychodzenia z domu i stania w urzędzie w kolejce.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2020/2021 (trwający od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2020 za pośrednictwem portalu Emp@tia
 • w formie  papierowej od  1 sierpnia  2020r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Zachęcamy do elektronicznego złożenia wniosku. Jest to najwygodniejsza forma ubiegania się o przyznanie świadczeń, bez wychodzenia z domu i stania w urzędzie w kolejce.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Zajkowska

Data wytworzenia: 2020-07-05

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Modyfikujący: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2020-07-05

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2020-07-05