2018/03/28 - Projekt "Droga do aktywności"

Fundacja "Normalna Przyszłość zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizowany projekt, którego celem jest pomoc tym osobom w usamodzielnieniu się, znalezieniu pracy i rozpoczęciu niezależnego życia.

W okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 listopada 2018 r. realizujemy na terenie Białegostoku i powiatu białostockiego projekt "Droga do aktywności". Projekt ten skierowany jest do osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

- instruktażu rehabilitacyjnego i dietetycznego

- poradnictwa psychologicznego

- poradnictwa prawnego

- doradztwa życiowego

- grup wsparcia i warsztatów umiejętności społecznych

- doradztwa zawodowego

- kierujemy na bezpłatne dla beneficjenta projektu szkolenia zawodowe

- kierujemy na płatne dla beneficjentów trzymiesięczne staże zawodowe

- pośrednictwa pracy

Dodatkowych informacji o projekcie udziela p. Dorota Czerech pod numerem telefonu 791 766 271, e-mail: d.czerech@normalnaprzyszlosc.org

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Data wytworzenia: 2018-03-28

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2018-03-28

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2018-03-28