2017/10/16 - Mobilny Punkt Wsparcia

PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – lokalny rogram wsparcia rodzin”

Okres realizacji: MAJ 2017 – KWIECIEŃ 2020 (3 LATA)

Obszar realizacji: BIAŁYSTOK, CHOROSZCZ, DOBRZYNIEWO, JUCHNOWIEC, SUPRAŚL, ZABŁUDÓW

Realizatorzy: Caritas Archidiecezji Białostockiej, ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Dicezji Białostocko-Gdańskiej, Fundacja Dialog, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animaorów KLANZA, Stowarzyszenie Pomocy Rodznie „Droga” oraz Federacja Białystok

Cele :

- wdrożenie spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania rodzin w lokalnym środowisku (dobre praktyki)
- podniesienie poziomu aktywności społecznej rodziców z sześciu gmin, dzieci i młodzieży wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym
- wzrost kompetencji pracowników/wolontariuszy placówek i organizacji pozarządowych (przez zbudowanie ich kompetencji i zaangażowanie samorządów, zapewnienie trwałości usług dla rodziny gminach)
- zmiana sposobu postrzegania rodzin – ich zaangażowanie w sprawy społeczności, prezentacje i występy kulturalne, dramy, inne aktywności i wydarzenia przez nich organizowane

Grupy docelowe:

- rodzice przeżywający trudności opiekuńczo – wychowawcze, korzystający z pomocy społecznej, objęci Niebieskimi Kartami, ale też mający dzieci w placówkach dziennych i całodobowych
- dzieci, młodzież, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze wsparcia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz pieczy zastępczej
- wolontariusze jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą.

Działania w ramach projektu:

Asystenci Rodzin

- Mobilne Punkty Wsparcia w 5 gminach – dyżury specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem
- Akademia Rodziców – Warsztaty Rozwoju Umiejętności Rodzicielskich oraz wydarzenia rodzinne
- Mediacje z nastolatkami – warsztaty jak rozmawiać z nastolatkiem skierowane do rodziców i opiekunów
- Trening Zastępowania Agresji – Warsztaty dla Dorosłych
- Spotkania konsultacyjne w gminach z rodzinami – budowanie wspólnej odpowiedzialności
- Rozszerzenie działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych o dodatkowe formy pomocy dla dzieci, w tym zajęcia W. Sherborne oraz zajęcia TZA
- Trening Zastępowania Agresji dla młodzieży
- Mediacje z dorosłymi – warsztaty dla młodzieży
- Wsparcie mentoringowe dla młodzieży w placówkach oraz pieczy zastepczej
- Język angielski dla młodzieży z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
- Młodzieżowa Scena twórczości w gminach BOF – zajęcia animacyjne z młodzieżą
- Superwizja dla asystentów i wychowawców pracujących z rodziną i w placówkach wsparcia dziennego
- Szkolenia dla kadry: Mediacje Rodzinne, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Dialog Motywacyjny, Metoda W. Sherborne i inne

Zadzwoń, sprawdź, umów się: Jolanta Turosińska - tel. kontaktowy 690 089 147

Szczegółowe informacje o Mobilnym Punkcie Wsparcia w załączeniu.

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Data wytworzenia: 2017-10-18

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2017-10-18

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2017-10-18